ฟังเทศนาวันอาทิตย์

โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์

หัวข้อ: ดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะ

 ณ คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ


Email: webmaster@mpsinternet.com

ขอเชิญ ร่วมถวายทรัพย์
เพื่อสนับสนุนพันธกิจคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ
ธนาคารธนชาต สาขา หัวหมาก
ชื่อบัญชี คริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพเลขที่บัญชี 497-2-29703-8
โอนเงินแล้ว ช่วยโทรแจ้ง 081-817-8319 ผู้ปกครองประสิทธิ์ มังคลา

อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์


ดาวน์โหลดคำเทศนา
วิธีการ Download
1. คลิกขวาที่รูป
2. เลือกเมนู Save Target As...
  3. ระบุตำแหน่งที่เก็บลงในคอมพิวเตอร์ Save  

กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร สารสกัดธรรมชาติ ไล่นก Stop-bird


    รวมเทศนา โดนใจ
   
    คลิกฟังหัวข้อ : ท่าทีของชีวิตที่เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 1   อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์    
    คลิกฟังหัวข้อ : ท่าทีของชีวิตที่เจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณ ตอนที่ 2   อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: พ่อ แม่ ลูก  โดย ผู้ปกครอง ประสิทธิ์ มังคลา   
   คลิกฟังหัวข้อ: เคล็ดลับนำไปสู่ความสำเร็จและชัยชนะ  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: วิธีต่อสู้กับสงครามฝ่ายวิญญาณ  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: ครอบครัว ภาคภรรยา  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: ครอบครัว ภาคสามี  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: เคล็ดลับชีวิตในการเผชิญวิกฤต  โดยอาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: ท่าทีในการวางใจและเข้าลี้ภัยในพระเจ้า  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: เคล็ดลับในการรับพรจากพระเจ้า  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: บทเรียน 7 ประการในการใช้ชีวิตประจำวัน  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: สร้างชีวิตคริสเตียนทุกคนให้เหมือนพระคริสต์  โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: พระเจ้าทรงเป็นความรัก  โดย อาจารย์เกรียงศักดิ์ วชิรเดชวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: คุณค่าที่แท้จริงของตัวเอง  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: การทำตามพระมหาบัญชา 4 ประการ  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: พลังแห่งความรัก  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ชุมชนแห่งความรัก  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ลักษณะของผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: เราเป็นสาวกแบบใหน  โดย อาจารย์จักรพันธ์ ชูเกียรติวงศ์กุล   
   คลิกฟังหัวข้อ: ความรอด คืออะไร  โดย อาจารย์เกรก นิโคลสัน   
   คลิกฟังหัวข้อ: เศรษฐกิจพอเพียง กับชีวิตคริสเตียนที่เพียงพอ  โดยอาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: บำเหน็จของความถ่อมใจ และความยำเกรงพระเจ้า  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   
   คลิกฟังหัวข้อ: การถวาย มาตรวัดความรักพระเจ้า  โดย อาจารย์นิติเชษฐ์ สดุดีวงศ์   

กำจัดปลวกด้วยสมุนไพร สารสกัดธรรมชาติ ไล่นก Stop-bird


Powered by: www.MPSINTERNET.com