คริสตจักรใต้ร่มพระคุณ กรุงเทพ  ฟังเทศนาค่ายคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ ที่พะเยา

โดย อาจารย์นรินทร์ ศรีทันดร

หัวข้อ: เราจะสร้างประชากร

 ณ ค่ายสถาบันพระคริสธรรมพระเยา วันที่ 1 มกราคม 2012


Email: webmaster@mpsinternet.com


ดาวน์โหลดคำเทศนา
วิธีการ Download
1. คลิกขวาที่รูป
2. เลือกเมนู Save Target As...
  3. ระบุตำแหน่งที่เก็บลงในคอมพิวเตอร์ Save  

กำจัดปลวก

ไล่นก www.108bird.com
ไล่นก 108Bird กำจัดนก

ฟังเทศนา ค่ายคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ ที่ พระคริสธรรมพะเยา จังหวัดพะเยา

ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2011 ถึง 3 มกราคม 2012

หัวข้อค่าย : เราจะสร้างประชากร


โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 1

โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 2

โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 3

โดย อาจารย์นรินทร์ ศรีทันดร

โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ตอนที่ 1

โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ตอนที่ 2


Powered by: www.MPSINTERNET.com