อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี
อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

ประยูร ลิมะหุตะเศรณี  ฟังเทศนาค่ายคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ ที่แบ๊บติสต์ พัทยา

โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี

หัวข้อ: สาวกแท้ ตอนที่ 3

 วันที่ 29 ธันวาคม 2012


Email: webmaster@mpsinternet.com


ดาวน์โหลดคำเทศนา
วิธีการ Download
1. คลิกขวาที่รูป
2. เลือกเมนู Save Target As...
  3. ระบุตำแหน่งที่เก็บลงในคอมพิวเตอร์ Save  

กำจัดปลวก

ไล่นก www.108bird.com
ไล่นก 108Bird กำจัดนก

ฟังเทศนา ค่ายคริสตจักรใต้ร่มพระคุณกรุงเทพ ที่ แบ๊บติสต์ พัทยา

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2012 ถึง 1 มกราคม 2013

หัวข้อค่าย : สาวกแท้


โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 1

โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ ตอนที่ 2

โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ หัวข้อ ความสำคัญของบ้านและครอบครัว

โดย อาจารย์สมศักดิ์ ชูสงฆ์ หัวข้อ การบังเกิดใหม่ การรับบัพติสมา

โดย อาจารย์ประยูร ลิมะหุตะเศรณี ตอนที่ 3


Powered by: www.MPSINTERNET.com